Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Μια μελέτη και ένα έργο για το Αιγάλεω απο την Περιφέρεια


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 24η συνεδρίαση του, στις 14/07/2016, ενέκρινε, μετά από
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Σπύρου Τζόκα, ακόμη δύο σημαντικά έργα για το Αιγάλεω και κατά συνέπεια για τη Δυτική Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε :
• Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού – Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου» στο Αιγάλεω.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 34.277,54 ευρώ και σκοπό έχει την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Αγ. Κωνσταντίνου με την εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του υφιστάμενου ρέματος Κατσαρού – Παπαφλέσσα.
• Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο «Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το άλσος του Δήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του δικτύου πυρασφάλειας και η αντικατάσταση των αντλιών άρδευσης του άλσους «Μπαρουτάδικο» στο Δήμο Αιγάλεω.

  •  Ήταν τα 2 πρώτα θέματα της ημερήσιας Διάταξης και εγκρίθηκαν ως εξής
1.         Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου Πυρασφάλειας και Αντικατάσταση Αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Σπ. Τζόκας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 2.        Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 34.277,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Σπ. Τζόκας εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου