Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Δήμος Αιγάλεω - Για την ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ και τις ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας


Ανακοίνωση με απόσπασμα από τα πρακτικα εξέδωσε ο Δήμος Αιγάλεω σχετικά με τις
ανοικοινώσεις που ακολούθησαν μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

Επειδή «πολλά λέγονται» σε ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου* και τη στάση της Διοίκησης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Αιγαλιωτών που σφαγιάστηκαν από Γερμανούς Ναζί και γερμανοντυμένους συνεργάτες τους στον Κηφισό, στις 29 Σεπτεμβρίου 1944, που αποτελεί την έναρξη του «Αντιφασιστικού μήνα», θα θέλαμε να τονίσουμε ότι:

Σε μια κορυφαία εκδήλωση μνήμης, για το σημαντικότατο αυτό γεγονός της ιστορίας της πόλης, οφείλει τον συντονιστικό ρόλο της διοργάνωσης να τον έχει διαχρονικά ο Δήμος, ο οποίος άλλωστε ανέγειρε το μνημείο και καθιέρωσε τις εκδηλώσεις. Η απόφαση αυτή υποστηρίχθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου (Ανάπλαση Αιγάλεω, Συμμαχία για το Αιγάλεω, Αιγάλεω νέα εποχή), ενώ η άποψη που εξέφρασε η «Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Αιγάλεω» υποστηρίχθηκε από δύο συμβούλους της ελάσσονος αντιπολίτευσης και δύο ανεξάρτητους.

Όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις και την στήριξη των διεκδικήσεων των οικογενειών των θυμάτων, ο Δήμος Αιγάλεω έχει προβεί σε αλλεπάλληλες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόσφατα έχει στηρίξει, δράσεις του Εθνικού Συμβουλίου Γερμανικών Οφειλών. Επιπλέον ο Δήμαρχος έχει πολλάκις τοποθετηθεί επί του θέματος τόσο δημοσίως, όσο και με εισηγήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο.


*Επισυνάπτεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Απόφασης: 244/2017
ΘΕΜΑ
Τέλεση Μνημοσύνου για τη σφαγή του Κηφισού.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.19/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 25 του μηνός Ιουλίου 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25925/21-7-2017 έγγραφη πρόσκληση
της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε
από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών
βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης 28 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος
Κωνσταντίνος, 4 ) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βλάχου Ζωή, 7)
Βούλγαρης Βασίλειος,8) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 9) Γκίκας Ιωάννης, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Ζάχαρης Ευθύμιος, 12) Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 13) Κάντζος Ιωάννης, 14) Καπνουλάς Ιωάννης, 15) Καραγιάννης Νικόλαος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 18) Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 19) Μπάστα Ελένη, 20) Μπέσης Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) Παπαγεωργίου Ελευθέριος,
23) Παπαδιάς Γεώργιος, 24) Περράκης Ιωάννης, 25) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 26) Τασιόπουλος
Σταύρος, 27) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 28) Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αθανασιάδου Σοφία 2) Βαγενά Θεοδώρα, 3) Βαϊνάς Παντελής, 4) Γκίνης Αντώνης,
(δικαιολογημένος) 5) Δάγκα Παρασκευή, 6) Καβάσης Παύλος, 7) Μάνδρος Ηλίας, 8)
Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας) (δικαιολογημένος), 9) Σαράντου
Αναστάσιος, 10) Σκλαβούνος Λάμπρος, 11) Φίλης Κωνσταντίνος, 12) Φίλιππας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ
1) Κατωπόδης Παναγιώτης, (προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ.) 2) Βούλγαρης Βασίλειος
(αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ) 3) Σαντζαρίδης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 8ο θέμα
της Η.Δ). ήτοι παρόντα επί του θέματος 28 μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος
κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 3ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου
το με αριθμ. πρωτ. Δ53/12-7-2017 έγγραφό του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Από φέτος και στο εξής, τη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Αιγαλιωτών που έχασαν
τη ζωή τους στη σφαγή του Κηφισού στις 29 Σεπτεμβρίου 1944, προτείνουμε να αναλάβει ως
συντονιστής ο Δήμος Αιγάλεω με συνεργασία και συμμετοχή συλλόγων της πόλης.
Όπως κάθε χρόνο, θα τελεσθεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και για φέτος
προτεινόμενη ημερομηνία είναι η Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017.

Στην αρχή τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος προτείνοντας την διοργάνωση μιας εκδήλωσης για το
Ολοκαύτωμα του Αιγάλεω με συντονιστή και συνδιοργανωτή το Δήμο και τους Συλλόγους του
Δήμου (Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Αιγάλεω και ΠΕΑΕΑ).
Προτάθηκε η δημιουργία επιτροπής με συντονίστρια την κ. Γ. Χριστόγλου, ως αντιδήμαρχο Παιδείας -Πολιτισμού και εκπροσώπους των δύο συλλόγων, με στόχο την συνεργασία και τη συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο και τις δράσεις της εκδήλωσης.

Έπειτα τοποθετήθηκε η πρόεδρος του συλλόγου “Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος
Αιγάλεω” κ. Κορμπά Δ., η οποία πρότεινε την ευθύνη της διοργάνωσης να την έχει ο Σύλλογος
συνεπικουρούμενος από το Δήμο, με το σκεπτικό ότι οποιαδήποτε άλλη απόφαση θίγει τους
συγγενείς των θυμάτων.

Τέλος τοποθετήθηκε ο κ. Βούλγαρης, μιλώντας εκ μέρους της ΠΕΑΕΑ, αποκλείοντας την
περίπτωση της συνεργασίας με άλλους συλλόγους.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού,άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε
υπόψη τις σχετικές διατάξεις , με τά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Αιγαλιωτών που έδωσαν τη ζωή τους στη σφαγή του Κηφισού στις 29 Σεπτεμβίου 1944, με συντονιστή το Δήμο και συνδιοργανωτές τους Συλλόγους, Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Αιγάλεω και ΠΕΑΕΑ, με βασικό στόχο την ανάδειξη του σημαντικού αυτού γεγονότος της ιστορίας της πόλης μας και την ενημέρωση -ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών.

Η εκδήλωση μνήμης (που αποτελεί και την έναρξη του αντιφασιστικού μήνα) και το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2017.
Την ευθύνη του προγράμματος της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Αντιδήμαρχος κ. Γ. Χριστόγλου με
τους εκπροσώπους των δύο συνδιοργανωτών Συλλόγων.

Υπέρ ψήφισαν :
1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βλάχου Ζωή, 7)
Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Γκίκας Ιωάννης, 9) Δημομελέτης Ιωάννης, 10) Ζάχαρης Ευθύμιος, 11) Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 12) Καπνουλάς Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Νικόλαος, 14) Μανδραφλής Παναγιώτης, 15) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 16) Μπάστα Ελένη, 17) Μπέσης Δημήτριος, 18) Νικητάκης Νικόλαος, 19) Παπαδιάς Γεώργιος, 20) Περράκης Ιωάννης, 21) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 22) Χριστόγλου Γιαννούλα 23) Κατοπώδης Παναγιώτης.

Κατά ψήφισαν:

οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Βούλγαρης και κ. Σαντζαρίδης οι οποίοι συντάσσονται με την ΠΕΑΕΑ λόγω διαφορετικής αντίληψης των ιστορικών γεγονότων, ενώ ο κ. Κάντζος Ι. της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΠΡΟΣΤΑ», η κ. Μερκουράκη -Νικολούδη Παν. της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ» και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Τασιόπουλος Στ. και Παπαγεωργίου Ελ. τάχθηκαν με την άποψη της προέδρου του συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Αιγάλεω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου