Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος και οι επανεκλεγέντες στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κουκουβίνος
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κακούρης
Γραμματέας: Αθανάσιος Τσακανίκας 

Με υποδειγματικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου, καθώς και οι εκλογές ανάδειξης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη χρονική περίοδο από 05.03.2017 έως 31.08.2019, στο πλαίσιο της Ειδικής Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017. Μετά το πέρας των διαδικασιών, εκ των 38 παρόντων:
·      36 ψήφισαν θετικά τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κουκουβίνος
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κακούρης
Γραμματέας: Αθανάσιος Τσακανίκας
·       38 ψήφισαν θετικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
Τακτικά μέλη: Γεώργιος Κουμαραδιός, Νικολέττα Βομπιράκη, Κωνσταντίνος Γκόγκος, Ιωάννης Βέργος, Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Κάβουρας, Γεώργιος Σταματόπουλος.
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Γαλούνης, Χρήστος Γκόνης, Μαρία Ζέρβα, Σταυρούλα Τσίτσου, Νικόλαος Ξενάκης.
·       36 ψήφισαν θετικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
Τακτικά μέλη: Φώτιος Μαρκόπουλος, Παναγιώτα Μηλιώνη, Γεώργιος Φερεντίνος, Γεώργιος Λιόσης, Ζαχαρούλα Λυκούδη – Κυριακοπούλου, Βασίλειος Φεγγερός, Αθανάσιος Τσακανίκας, Νικόλαος Ξενάκης.
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Βασιλόπουλος, Γεώργιος Κουμαραδιός, Ανδριάνα Αλεβίζου, Παντελεήμων Πατακιάς, Ελένη Γρετσίστα.
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, μετά το τέλος της Ειδικής Συνεδρίασης, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση το έργο για το οποίο μας επέλεξαν οι πολίτες. Θα ήθελα να συγχαρώ το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Επιτροπών, τους εύχομαι καλή δύναμη και τους ευχαριστώ όλους θερμά για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διαθέτουν και τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας όλων των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου