Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Περιστερίου - Ο Αλέξανδρος Πλέστης υπεύθυνος για την προώθηση του Λαϊκού Αθλητισμού

 
Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, στις 16/01/2017 ανατέθηκε η εποπτεία ο συντονισμός και η υλοποίηση δράσεων για θέματα που αφορούν την προώθηση του Λαϊκού Αθλητισμού στο Δήμο Περιστερίου, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Αλέξανδρο Πλέστη.
 Δείτε ολόκληρη την απόφαση.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιστέρι 16/01/2017 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.: οικ.1340
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμ.Διοίκησης Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας 1 Ταχ.Κώδικας : 121. 34 – Περιστέρι Πληροφορίες : Ε.Ιωαννίδου Τηλ. : 210 5701041 FAX : 210 5701042 e-mail : dioikitiko@peristeri.gr 
 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπ’όψη : α) Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν.3852/10 «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» 
 β) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16-6- 2011) σύμφωνα με τις οποίες ο δήμαρχος «  Μπορεί να αναθέτει , χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου» 
 γ) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «περί εξουσιοδότησης υπογραφών» 
 δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου (ΦΕΚ Β’ 2578/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 ζ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 
 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 Αναθέτουμε , στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πλέστη Αλέξανδρο , την εποπτεία το συντονισμό και υλοποίηση δράσεων για θέματα που αφορούν την προώθηση του Λαϊκού Αθλητισμού στο Δήμο Περιστερίου. O Δήμαρχος Εσωτερική Διανομή
Ανδρέας Παχατουρίδης
Γρ. Δημάρχου
Γρ.Γεν.Γραμματέα Γρ.Αντ/χων Προϊσταμ.Διευθύνσεων,
Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων
Δ.Τ. Ενδιαφερόμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου