Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Καθαρισμός φρεατίων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας


Η Δημοτική Αρχή Αγίας Βαρβάρας, με σταθερό στόχο την ασφάλεια της υγείας των πολιτών και τη
συνεχή αισθητική αναβάθμιση της πόλης, προγραμματίζει και υλοποιεί ανάλογα έργα εργασίες και προγράμματα.

Στο πλαίσιο συνεχίζονται οι εργασιών καθαρισμού και απόφραξης των φρεατίων της πόλης, από λάσπες, χώμα, κλαδιά και άλλες φερτές ύλες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν πλήρη καθαρισμό των φρεατίων εσωτερικά, επιμελημένο πλύσιμο και ψεκασμό. Η εκτέλεση τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται και την επίβλεψη της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί δύο χιλιάδες (2000) φρεάτια.

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται ανά διαστήματα και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο σύμφωνα, με την εκτίμηση των αναγκών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δικτύων και των φρεατίων.

Στην αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του Δήμου συνεισέφεραν και δημότες με αναφορές για δυσλειτουργίες φρεατίων υδροσυλλογής και του δικτύου όμβριων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, όποιος δημότης- κάτοικος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα σχετικό με τα φρεάτια, να επικοινωνεί με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας στο τηλέφωνο 2132019359, υπεύθυνη: κ. Χριστίνα Βασιλοπούλου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου