Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

  

Πέρυσι, με αφορμή τη συζήτηση στο Δ.Σ για τον ισολογισμό του 2014 είχαμε ως παράταξη
τονίσει, ότι σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις πρέπει να υπάρχει συμμετοχή φορέων και πολιτών.
Δεν επιθυμώ να κάνω κάθε φορά παραλληλισμό με άλλες περιόδους του παρελθόντος. Ούτε θα αναφερθώ ειδικά σε θεσμούς συμμετοχής των φορέων και των πολιτών που προβλέπει ο κατά τα άλλα απαράδεκτος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και δεν προχώρησε η Διοίκηση του Δήμου στην υλοποίησή τους.
Έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι ο  μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Αθήνας είναι ο μόνος που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει στο Δημαρχιακό μέγαρο, ώστε οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση αλλά και λόγο με τους εκπροσώπους τους για θέματα που αφορούν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους.   Αλλά ας έρθουμε στο προκείμενο. Έχουμε να κάνουμε με ένα ισολογισμό που αποδίδει την πραγματική οικονομική εικόνα του Δήμου; Σίγουρα όχι. Και αυτό για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ       
Η αποτίμηση της συμμετοχής του Δήμου που παρουσιάζεται κάθε χρόνο στο ενεργητικό σε έξι (6) Δημοτικές ή Διαδημοτικές Επιχειρήσεις έπρεπε κάποια στιγμή να απεικονίσει την πραγματικότητα. Εκτός από τη ΔΑΤΕΠ που έχει με το Π.Δ 315/99 αποτιμηθεί στην αξία κτήσης και που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσό, για την οποία υπάρχει ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές, υπάρχουν και οι άλλες συμμετοχές για τις οποίες πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις. Π.χ για τη συμμετοχή μας στο «οδοιπορικό» ποια είναι η ουσιαστική συμβολή μας; Έχουμε ενημέρωση πως εξελίσσεται; Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει; Πως θα μπορούσε ο Δήμος να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή που γίνεται σε αντίξοες συνθήκες λόγω της έκπτωσης του κοινωνικού κράτους τα τελευταία χρόνια;
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Είναι απορίας άξιο να μην απαντάνε στις επιστολές του ορκωτού ελεγκτή τόσο οι οφειλέτες, όσο και οι προμηθευτές. Μόνο μια επιχείρηση συμφώνησε με την οφειλή της. Αλλά υπάρχουν και άλλες που οφείλουν τεράστια ποσά για τα οποία η Διοίκηση πρέπει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τόσο για το τι συμβαίνει όσο και για το τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την είσπραξη των οφειλών. Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν εικόνα για τους οφειλέτες; Υπάρχουν μεταξύ αυτών επαγγελματοβιοτέχνες ή έμποροι που έβαλαν λουκέτο στα μαγαζιά τους και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ή άνεργοι και άποροι; Πιστεύουμε ότι αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν ειδική μεταχείριση.
ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
Σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου, έχουμε πολλές φορές τοποθετηθεί και δεν θα αναφερθώ στις λογιστικές απεικονίσεις που μπορεί ο καθένας να τις προσεγγίσει από τις οικονομικές καταστάσεις.
Η διοίκηση οφείλει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και πρωτίστως τους δημότες για το που και με ποια κριτήρια αξιοποιήθηκαν τα ληφθέντα δάνεια.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Για τις δαπάνες προηγούμενων χρήσεων, παρά το ότι και πέρυσι είχαν εντοπισθεί τα προβλήματα και είχαν προταθεί λύσεις, η εικόνα παραμένει ίδια.
Η λογιστικοποίηση των τιμολογίων δεν γίνεται με την εισαγωγή του κάθε τιμολογίου στο Δήμο και πολλά από αυτά δεν εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις ούτε εντός της χρήσης στην οποία έχουν εκδοθεί. Άρα υποχρεώσεις του Δήμου εμφανίζονται σε επόμενη ή επόμενες χρήσεις και ενταλματοποιούνται σε άλλες χρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση της πραγματικής εικόνας των οικονομικών καταστάσεων σε κάθε χρήση με οποιεσδήποτε επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό.
ΔΑΤΕΠ
Δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τις δίκες που ενδεχομένως δημιουργούν υποχρεώσεις με επίδραση στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου.
Αλλά, ειδικότερα σε ότι αφορά την εκκαθάριση της ΔΑΤΕΠ θα έπρεπε με τα στοιχεία του ισολογισμού να υπήρχε τουλάχιστον μια ενημέρωση για το που βρέθηκαν οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τη ΔΑΤΕΠ την 31-12-2015 και πως εξελίσσεται η όλη κατάσταση μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ακόμη υποχρεώσεις της ΔΑΤΕΠ προς εργαζόμενους και τρίτους (προμηθευτές κ.λ.π);
Είναι καιρός να κλείσει αυτή η πληγή, και πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την οριστική εκκαθάριση που έχει συντελεστεί πριν από μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ
Σύμφωνα με την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, πάνω από 15 χρόνια δεν έχει γίνει έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τους παρακρατούμενους έμμεσους φόρους καθώς και από ασφαλιστικά Ταμεία για τις υποχρεώσεις από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.  Θα έπρεπε ο Δήμος να είχε προκαλέσει αυτούς τους ελέγχους. Γιατί αν έχει γίνει κάποιο λάθος, βαραίνει οικονομικά πολύ περισσότερο το Δήμο αν ανακαλυφθεί με καθυστέρηση λόγω της επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων.  
Η Διοίκηση κρίνεται όχι μόνο για όσα έπραξε σε σχέση με τον δικό της προϋπολογισμό αλλά και για όσα δεν έπραξε ενώ θα έπρεπε να πράξει. π.χ. δεν συνέταξε για μια ακόμη χρονιά έστω μια μελέτη αντιπλημμυρικών έργων, δεν διέθεσε ούτε ένα χώρο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ενώ εκμισθώνει σε ιδιωτικά συμφέροντα χώρους του Δήμου. Δεν έχει δρομολογήσει τη λειτουργία του δεύτερου κολυμβητηρίου παρά το ότι πέρασαν μήνες από την οριστική παραλαβή και φάνηκε αναξιόπιστη στις συμβατικές της υποχρεώσεις με την Περιφέρεια στο ζήτημα της 1ης Παιδικής Χαράς.  Άφησε τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων να μαραζώσουν που πρέπει κάποτε να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά ζητήματα και να αποκεντρωθεί η λειτουργία τους στις γειτονιές της Πόλης. Αλλά σημειώνω ότι όσο και να θέλει κανείς να συναινέσει σε ζητήματα που αφορούν την Πόλη του βάζετε φραγμούς. Παράδειγμα, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ στο θέμα της παραχώρησης στέγης για την Τροχαία Δ. Αθήνας δεν ενημερώθηκε καν το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Η Πρόεδρος του ψήφισε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου -ως προβλέπεται- χωρίς να έχει προηγηθεί όμως η γνώμη του Συμβουλίου.
Η παράταξή μας «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» θα καταψηφίσει τον Ισολογισμό για όλους τους ανωτέρω λόγους.
Απαιτείται μια άλλη οικονομική πολιτική κοντά στον πολίτη και μαζί με το Δήμο ουσιαστικό συμπαραστάτη, αρωγό και διεκδικητή.   

Για την παράταξη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»

Φώτης Κουγιουμτζής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου