Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Ημερομηνία για τους προσωρινούς πίνακες για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω

Οι ωφελούμενοι γονείς που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α., για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, θα γνωρίζουν για τους προσωρινούς πίνακες τοποθέτησής τους στις 17-08-2016. Με το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ που αναφέρονται στην αίτησή τους , θα ενημερωθούν για την πληρότητα ή μη του φακέλου τους.
  • Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων θα υποβάλλονται από 18-08-2016 έως 22-08-2016 στα κατά τόπους γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α ή ηλεκτρονικά, μέσω e-mail.
Tα οριστικά αποτελέσματα της αίτησής τους θα αναρτηθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 24-08-2016.Οι ωφελούμενοι γονείς μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και αφού λάβουν την ''αξία τοποθέτησης '' ( voucher ) ,θα πρέπει να απευθυνθούν για την τοποθέτηση των βρεφών και νηπίων μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο γραφείο της Διεύθυνσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω μέχρι και την 01-09-2016.
  • Τα αποτελέσματα για τις επανεγγραφές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας στις 02-09-2016. Βρέφη και νήπια θα παρουσιασθούν στις δομές που θα έχουν τοποθετηθεί στις 05-09-2016 , αφού οι γονείς προβούν στην επανεγγραφή τους στο γραφείο της Διεύθυνσης των Παιδικών Σταθμών και αφού καταβάλλουν το ανάλογο ποσό στην αρμόδια υπηρεσία.
Έως και τις 10-09-2016 θα έχουν αναρτηθεί και τα τελικά αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Β΄ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ ( ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ ) . ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 213-2044927 , 213-2044948.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου