Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Επίσκεψη της Αλληλέγγυας Πόλης στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του Πάρκου Τρίτση
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφτηκε, την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, η δημοτική παράταξη Ιλίου «Αλληλέγγυα Πόλη – Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης»,
προκειμένου να συζητηθούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" και να ενημερωθεί για τις για τις ενέργειες που θα προβεί το Υπουργείο ως προς την επίλυση τους.

  • Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσίρωνης, ο επικεφαλής της «Αλληλέγγυας Πόλης» και δημοτικός σύμβουλος Ιλίου, Κώστας Κάβουρας, ο δημοτικός σύμβουλος Ιλίου, Χρήστος Μπατσής, το μέλος της συντονιστικής επιτροπής της παράταξης, Νίκος Ελευθερίου, και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην εκτενή συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Τσιρώνης παρέθεσε αναλυτικά τις διεργασίες και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μοναδικός αυτός πνεύμονας πρασίνου της Αττικής.

  • Συγκεκριμένα, δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου φορέα διαχείρισης απαλλαγμένου από τα χρέη του παρελθόντος, ενώ σε ότι αφορά τον παλαιό φορέα αυτός θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση, αφού πρώτα γίνει ο απαραίτητος διαχειριστικός έλεγχος για τα πεπραγμένα των προηγούμενων διοικήσεων. Επίσης έχει ήδη συσταθεί, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, σχετική επιτροπή ελέγχου βιωσιμότητας του πάρκου˙ τα συμπεράσματα της οποίας θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας.

Εκ μέρους της «Αλληλέγγυας Πόλης», ο κ. Κάβουρας τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ο δημόσιος και υπερτοπικός χαρακτήρας του πάρκου και η απρόσκοπτη λειτουργία του με βάση τον σκοπό της ίδρυσής του, όπως περιγράφεται στο Π.Δ.184/2002, που δεν είναι άλλος από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών με κάθε πρόσφορο και σύγχρονο μέσο.

  • Τέλος, κατέθεσε την πρόταση της δημοτικής κίνησης σχετικά με την σύσταση ενός νέου φορέα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνέργεια της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συναφών με το χαρακτήρα του πάρκου επιστημονικών φορέων, ενώ τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστούν από το κράτος τα αναγκαία χρήματα για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του πάρκου και την πρόσληψη ικανού αριθμού εργαζομένων για την λειτουργία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου