Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ


Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σας ενημερώνει ότι μετά την ανάρτηση των Οριστικών

Πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 στην ιστοσελίδα
της Ε.Ε.Τ.Α.Α, (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), για την υλοποίηση της δράσης
«Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»,περιόδου 2017-2018,
όσες/οι μητέρες ή πατέρες έχουν καταταχθεί ως απορριπτέες/όντες από την
παραπάνω δράση, μπορούν να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής στη Διεύθυνση
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αγίας Βαρβάρας από 10 -14 Ιουλίου και
ώρα 9.00 – 13.00, Κρήτης & Π.Πολεμιστών 28 (τηλ. 2105621310).

Τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων μπορούν να δουν οι
αιτούντες σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α, εισάγοντας ΑΦΜ και
ΑΜΚΑ ή τον κωδικό του αιτούντος και του παιδιού. Στον οριστικό πίνακα θα
αναγράφονται κωδικοποιημένα τα στοιχεία του/της ωφελούμενου/ης, τα στοιχεία του
παιδιού/ών και ο κωδικοποιημένος αριθμός της «Αξίας τοποθέτησης» (Voucher).

Για την εγγραφή στις δομές του Δήμου οι ωφελούμενοι της παραπάνω
δράσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που λαμβάνουν Voucher, μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αγίας Βαρβάρας, Κρήτης &
Π.Πολεμιστών 28, τηλ. 2105621310, από 5 έως και 12 Ιουλίου και ώρα 10.30
– 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αγίας Βαρβάρας, Κρήτης & Π. Πολεμιστών
28, τηλ. 2105621310, 2105617189.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου