Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩΕνεκρίθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο η σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής  και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»,  συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ.
Με το παρόν έργο θα γίνουν ασφαλτικές εργασίες, επισκευές φρεατίων  υδροσυλλογής και επίσκεψης αγωγών ομβρίων ή ακάθαρτων και  διαγραμμίσεις – αναδιαγραμμίσεις, στους οδούς του Δήμου Αιγάλεω.
Σκοπός του έργου είναι η ασφάλεια, η βελτίωση και η αναβάθμιση της  ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου και των επισκεπτών του.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Η έγκριση έγινε στην 11η συνεδρίαση, την  Πέμπτη 30 Μαρτίου, και θεωρείται ένα σημαντικό έργο για τη Δυτική  Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου