Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Δεν υπάρχει εμπλοκή υπάλληλων της Περιφέρειας Αττικής σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων τονίζει η Περιφέρεια

Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής ,σχετικά με αναρτήσεις σε ιστοσελίδες που αφορούσαν
εμπλοκή υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων και αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή ανακριβείς αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, σχετικά με τη δήθεν «εμπλοκή υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής» σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων, ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής δεν έχουν καμία ανάμειξη στο ζήτημα αυτό.

Είναι προφανές ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής (β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρώην Κρατικής Περιφέρειας), δύο εντελώς διακριτών και ξεχωριστών θεσμών (σημειώνεται εδώ ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ασκεί έλεγχο νομιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Περιφέρεια Αττικής ως ΟΤΑ Β’ βαθμού δεν έχει την αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου