Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Φώτης Κουγιουμτζής - Ερωτήσεις για την αναγκαιότητα και τον τρόπο πρόσληψης Δημοσιογράφου από το δήμο Περιστερίου

Ερωτήσεις για την αναγκαιότητα και τον τρόπο πρόσληψης Δημοσιογράφου από το δήμο Περιστερίου κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης "Eνεργοί Πολίτες Περιστερίου" Φώτης Κουγιουμτζής:

"Κάθε τέτοια εποχή βρισκόμαστε μπροστά στο «ΠΑΡΑΔΟΞΟ», η Διοίκηση του Δήμου να καλύπτει μια υποτιθέμενη ανάγκη με την πρόσληψη Δημοσιογράφου για το Γραφείο Τύπου του Δήμου.
Δεν θα κουράσω το σώμα αναφέροντας ποιοι είναι οι λόγοι που επικαλείται η Διοίκηση για την πρόσληψη του, αυτοί έχουν αναφερθεί στο εισηγητικό του αντιδημάρχου κ. Λύκου στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9.2.2017.  «Έγκριση της Μελέτης Ανάθεσης Εργασιών σε Δημοσιογράφο για το Γραφείου τύπου».
Αναφέρω επιγραμματικά τις διαδικασίες  που ακολουθήθηκαν:

Στις 2.2.2017 ο «ενδιαφερόμενος», κι αν κάνουμε λάθος ας μας διορθώσει η Διοίκηση, υποβάλει το υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 4020/02.02.2017 αίτημα προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο αυτό. Μπορεί να είναι ο καλύτερος ή όχι ο καλύτερος αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι δημοσιογράφοι στην Πόλη που ενδεχομένως θα εκδήλωναν και αυτοί ενδιαφέρον αν είχαν ενημερωθεί.

Στις 3.2.2017, δηλαδή την αμέσως επόμενη ημέρα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4337/03.02.2017 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών εγκρίθηκε η Διενέργεια Δαπάνης για την ανάθεση εργασιών ενός Δημοσιογράφου σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Δήμου.

Στις 9.2.2017, το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνεται  δαπάνη 20.000 ευρώ για  την αμοιβή του δημοσιογράφου που θα προσληφθεί.

Στις 22.2.2017, 14 ημέρες μετά, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει την Μελέτη για τις εργασίες που θα κάνει ο προς πρόσληψη Δημοσιογράφος.

Με απλά λόγια, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε το ύψος αμοιβής του Δημοσιογράφου, χωρίς να γνωρίζει για ποιες και πόσες εργασίες αυτή αντιστοιχεί, αφού τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας την ενέκρινε η ίδια 14 ημέρες μετά.

Για να μην κουράζω, όμως, ρωτάμε τη διοίκηση του Δήμου:

1ον). Πόσοι υπάλληλοι υπηρετούν στο Γραφείο Τύπου του Δήμου και για πόσο χρόνο; Έχουν ή όχι εμπειρία από στο αντικείμενο εργασίας τους;

2ον) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Τύπου του Δήμου, δήλωσαν αδυναμία να φέρουν σε πέρας το έργο που αυτό κάνει, ώστε να χρειάζεται η πρόσληψη Δημοσιογράφου;

3ον) Γιατί η Διοίκηση, δεν προχώρησε σε ανοικτή δημόσια πρόσκληση για την πρόθεσή της να προσλάβει Δημοσιογράφο, ώστε να επιλέξει τον ποιο ικανό και έμπειρο;

4ον) Με ποια κριτήρια καθορίσθηκε αμοιβή 2.000 ευρώ το μήνα, -τόσο αντιστοιχεί το ποσό των 20.000 ευρώ για τους υπόλοιπους 10 μήνες του χρόνου-, για τον Δημοσιογράφο που θα προσληφθεί;

5ον) Είναι νόμιμη η διαδικασία πρόσληψής του, δηλαδή να κάνει αίτηση κάποιος και η Διοίκηση να τον προσλαμβάνει; Μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση να προσληφθεί με τον ίδιο τρόπο σε κάποιο άλλο Τμήμα του Δήμου;

6ον) Καλύπτει την επικοινωνία του Δήμου όλα τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ή μερικά θεωρούνται και είναι αποκλεισμένα ανάλογα αν τα δημοσιεύματά τους είναι ή δεν είναι αρεστά στη Διοίκηση του Δήμου;


7ον) Ποιος ή ποιοι δημοσιογράφοι έχουν προσληφθεί από το Δήμο με αυτό τον τρόπο, από την κατάργηση της θέσης του Συμβούλου Τύπου του Δημάρχου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου