Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Επικυρώνουμε αλλά Ελέγχουμε! Περιφέρεια, για το έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»


Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το θέμα σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου, για το έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας κατα τη 2 συνεδρίαση της Περιφέρειας του 2017. Είναι μια τυπική πράξη σύμφωνα με το αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης, τόνισε ο κ. Τζόκας, η οποία και πρέπει να επικυρωθεί. Είναι μια πάγια διαδικασία που ακολουθούμε σε όλα τα έργα, καθώς η μη παράταση της προγραμματικής σύμβασης ακυρώνει κάθε ενέργεια μας που προκύπτει από αυτή. Αναφέρεται πως υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη. "Οι ενέργειες προς την κατεύθυνση της τήρησης της νομιμότητας συνεχίζονται, με γνώμονα την σωστή εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης και είναι ανεξάρτητες από την παράταση της σύμβασης.

Διάβάστε τα κεντρικά σημεία της εισήγησης του:

- Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το συγκεκριμένο έργο καθώς επίκειται η λήξη της.

Είναι μια τυπική πράξη σύμφωνα με το αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία και πρέπει να επικυρωθεί. Είναι μια πάγια διαδικασία που ακολουθούμε σε όλα τα έργα, καθώς η μη παράταση της προγραμματικής σύμβασης ακυρώνει κάθε ενέργεια μας που προκύπτει από αυτή.

- Σχετικά θα υπάρξει και τεκμηρίωση της τυπικής αναγκαιότητας από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών κ. Φλώρο.
- Η παραπάνω διαδικασία, εξάλλου, τηρείται για όλα τα έργα. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίζουμε λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Η από 24/01/2014 Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 24/01/2017. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 7 της από 24/01/2014 Προγραμματικής Σύμβασης, η ισχύς της ορίζεται σε 3 χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων.
- Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της από 24/1/2014 Προγραμματικής Σύμβασης που παρατίθεται στο παράρτημά της, περιλαμβάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο, η οριστική παραλαβή του έργου και η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του, τα οποία δεν δύναται να έχουν περαιωθεί μέχρι τις 24/1/2017 (χρόνος ισχύος της από 24/1/2014 Προγραμματικής Σύμβασης).
- Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο και η οριστική παραλαβή του έργου καθορίζονται στα άρθρα 74 και 75 του Νόμου 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
- Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 24/01/2014 Προγραμματικής Σύμβασης , εισηγείται την παράτασή της κατά 9 μήνες ώστε να λήγει στις 24/10/2017, σύμφωνα με το από 29/12/2016, 13ο Πρακτικό της .
- Το υπ. αρ. 246450/30-12- 2016 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων σύμφωνα με το οποίο ολοκληρώθηκε ο νομικός έλεγχος και επεστράφη θεωρημένο το Σχέδιο της Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Οι αποφάσεις των συμβαλλόμενων μερών για την τροποποίηση-παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης πρέπει να έχουν ληφθεί ενώ η Προγραμματική Σύμβαση είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Έπεται υποχρεωτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο αποφασίζει αναφορικά με τη νομιμότητα της Προγραμματικής Σύμβασης
- Αυτό είναι το τυπικό θέμα για να είναι σε λειτουργία η προγραμματική σύμβαση.
- Πέρα όμως από το τυπικό θέμα, καθώς απασχόλησε το ΠΣ εκτενέστερη συζήτηση σχετικά με το έργο αυτό, ενσωματώθηκε στα εισηγητικά κείμενα και το υπ’ αριθμ. 12 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπως και την προηγούμενη φορά ειπώθηκε.
- Το εν λόγω πρακτικό διαπιστώνει σοβαρές αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη. Σε γενικές υπογραμμίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα της «Βιοκλιματικής ανάπλασης» ήταν η παιδική χαρά να μετατραπεί σε πλατεία με ύπαρξη αναψυκτηρίου –καφετέριας στο μεγαλύτερο τμήμα της με αθλητικό χώρο (όργανα γυμναστικής) και ένα μικρό τμήμα παιδικής χαράς με όργανα και καλεί τη δημοτική αρχή να αποκατασταθεί ο χώρος με τις συγκεκριμένες ενέργειες που προτείνει.
- Στη συνέχεια έγιναν ενέργειες προς τη Νομική υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία με την υπ’ αριθμ. 235120 απάντηση της 28/12/16, διαπιστώνει αποκλίσεις και από τη σχετική νομοθεσία που διέπει τον συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υλοποιείται το έργο.
- Οι ενέργειες προς την κατεύθυνση της τήρησης της νομιμότητας συνεχίζονται, με γνώμονα την σωστή εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης και είναι ανεξάρτητες από την παράταση της σύμβασης.
- Ωστόσο τα δυο αυτά έγγραφα που αναφέρω, δεν παράγουν αποτέλεσμα ως προς την τυπική απόφαση που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα, ωστόσο τίθενται υπόψη του ΠΣ, καθώς είναι βέβαιο πως θα παράγουν αποτέλεσμα διοικητικής φύσεως.
- Θα περιμένουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο διάστημα την εκτέλεση των προβλεπόμενων ενεργειών από τις υπηρεσίες μας, ως αποτέλεσμα των 2 αυτών εγγράφων και θα επανέλθουμε ενημερωτικά ή και αποφασιστικά σε επόμενη συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου