Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Αλλαγές αντιδημάρχων στην Αγία Βαρβάρα

Ο δήμαρχος Αγίας Βαραβάρας, Γιώργος Καπλάνης όρισε δύο νέους αντιδημάρχους και εφεξής οι τέσσερις αντιδήμαρχοι του δήμου είναι οι εξής:

  • Ο Ανδρέας Λεωτσάκος, πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος  θα συνεχίσει να είναι ο πρώτος τη τάξει αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών. 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 1. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.
2. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ομαλή υλοποίηση των έργων
(ΜΕΤΡΟ κ.α ) για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πόλης και
την υποστήριξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
3. Την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των Μαζικών Μέσων
Μεταφοράς.
4. Την ευθύνη για θέματα Νεολαίας.
5. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής
και Ασφάλειας των εργαζομένων.
 6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που
αφορούν τα αδέσποτα ζώα.
7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
8. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την
άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων
  •  Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Παγουρτζή, ως
Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 8 Σεπτεμβρίου
2016 έως 5 Μαρτίου 2017 εντός της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία του Τμήματος Εσόδων και της Δημοτικής περιουσίας.
2. Την υπογραφή των αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας και
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μισθοδοσίας για το προσωπικό, τα
χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των ενοικιαζόμενων χώρων και
των αντίστοιχων βεβαιώσεων χρήσης τους, καθώς και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής κρατήσεων και κατανάλωσης ύδρευσης, φυσικού
αερίου, τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Την εποπτεία του Γραφείου Προμηθειών και την ευθύνη για την
προετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των προμηθειών του Δήμου.
4. Την εποπτεία του τμήματος Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής.
5. Την παρακολούθηση των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
GIS, WI-FI spots καθώς και τη φροντίδα για την εφαρμογή
μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων με σκοπό
τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου.
6. Τη μέριμνα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων για αυθαίρετες καταλήψεις
και επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη
αποκατάστασης.
7. Την εποπτεία των επιτροπών και οργάνων επιθεώρησης ελέγχου και
σφράγισης καταστημάτων και παρακολούθησης της σύννομης
λειτουργίας τους.
8. Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
9. Την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας.
10. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
11. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση
των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Ο Δημήτρης Παγουρτζής καθηγητής αντικατέστησε τον κ. Παντελή Πρεντάκη.
  •  Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σάββα Σαββίδη, ως
Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στον οποίο δεν παρέχεται
αντιμισθία, με θητεία από 8 Σεπτεμβρίου 2016 έως 5 Μαρτίου 2017 εντός της
τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία του τμήματος Καθαριότητας.
2. Την εποπτεία των Τεχνικών Συνεργείων.
3. Την εποπτεία του τμήματος επισκευών – συντήρησης καθώς και την
ευθύνη αποκατάστασης φθορών οδών, οδοστρωμάτων και
πεζοδρομίων.
4. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων
οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
5. Την εποπτεία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας (ΠΣΕΑ).
6. Την εποπτεία του Γραφείου Κινήσεως και του σταθμού δημοτικών
αυτοκινήτων.
7. Την εποπτεία, φροντίδα , συντήρηση και φύλαξη των παιδικών χαρών.
8. Τη μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων.
9. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
10. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την
άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Ο Σάββας Σαββίδης αντικατέστησε τον κ. Θέμη Ντάβιο.

  • Ο Θέμης Ντάβιος παραμένει αντιδήμαρχος αναλαμβάνοντας τον τομέα της Παιδείας και του Πρασίνου.
 Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. 420/09-09-2014 απόφαση Δημάρχου Αγίας
Βαρβάρας με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ο Δημοτικός
Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Θεμιστοκλής Ντάβιος και του μεταβιβάζουμε
εκ νέου τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Την εποπτεία των θεμάτων Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών.
2. Τη μέριμνα και εποπτεία για τη φύλαξη, προστασία, συντηρήσεις και
επισκευές σχολικών κτιρίων.
3. Την εποπτεία των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου.
4. Την εποπτεία του τμήματος Κηποτεχνίας και Πρασίνου.
5. Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και πανηγύρεων.
6. Την ευθύνη για θέματα Αθλητισμού.
7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
8. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την
άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Για επαγγελματικούς λόγους, όπως ο ίδιος αναφέρει, παρελθόν για τη διοίκηση του Δήμου αποτελεί ο έμπειρος σε θέματα ασφαλείας Νίκος Κολλιάκος τ.υποστράτηγος της ΕΛΑΣ, που παραμένει όμως ως δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας.


Σύμφωνα με το νόμο δύο αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν αντιμισθία και οι άλλοι δυο θα είναι άμισθοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου