Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Ανακατασκευή παιδικών χαρών του δήμου Ιλίου

Εγκρίθηκε, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Ιλίου για το έργο "Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ. Ε2/15", συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας και στο οποίο παρέμβαση έκανε ο Δήμαρχος Ιλίου Ν. Ζενέτος, εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης.
Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος µε αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. ∆ανιά Νικολέττα και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Μαραβέλια ∆ηµήτριο ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κωστόπουλο Νικόλαο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου