Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Σύστημα βυθιζόμενων κάδων στο κέντρο του Αιγάλεω

 
Προσπάθεια να αναβαθμίσει την εικόνα της πόλης, αλλά και να βελτιώσει την αποδοτικότητα του
συστήματος διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, φαίνεται να κάνει ο δήμος Αιγάλεω ο οποίος θα προχωρήσει σε σύστημα βυθιζόμενων κάδων.
  • Από ότι ανακοινώθηκε οι κάδοι θα είναι 9 κατ' αρχήν και ο διαγωνισμός έχει ήδη τελειώσει.
Οι κάδοι θα είναι χωρητικότητας 3.000 λίτρων ο καθένας και μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο του Αιγάλεω χωρίς να έχει διευκρυνισθεί ακριβώς που.
  • Σε αρκετούς δήμους τα υπόγεια συστήματα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εγκαθίστανται  σε συστοιχίες των τριών κάδων, εκ των οποίων ο ένας χρησιμοποιείται για την απόρριψη σύμμεικτων απορριμμάτων, ο δεύτερος για υλικά συσκευασίας και ο τρίτος για χαρτί. 
Ούτε αυτό έχει ανακοινωθεί από το δήμο Αιγάλεω.
Άλλωστε 9 κάδοι είναι τόσο λίγοι που απλά πιστεύουμε πως η διοίκηση θα πιεστεί να τοποθετήσει πολλούς περισσότερους. Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση θα μπορέσει να επιτύχει:
• Τον ευπρεπισμό της πόλης αφού μπορούν να τοποθετηθούν σε δρόμους , πλατείες , εμπορικά κέντρα, αθλητικά κέντρα ,κ.λ.π
• Την αποτροπή της παράνομης αφαίρεσης των ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγεί στη μείωση των πόρων του Δήμου.
• Τη δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης του χώρου γύρω από τους βυθιζόμενους κάδους .
• Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης και προστασία των χρηστών και των εργαζομένων ( μείωση οσμών , αποτροπή ανάπτυξης παραγόντων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία)
• Την ανάδειξη της συνολικής εικόνας της πόλεως καθώς και τη πιθανή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου