Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Εκτεταμένους ελέγχους ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ο Δήμος Αιγάλεω


Στο πλαίσιο εξορθολογισμού των Δημοτικών Τελών, της δίκαιης και αντικειμενικής κατανομής των βαρών στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης, το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, έχει προβεί σε εκτεταμένους ελέγχους σε σχέση με τις δηλωθείσες επιφάνειες των ακινήτων στον Δήμο.
  • Από τους ελέγχους αυτούς έχει διαπιστωθεί μια σειρά από ανακολουθίες σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα επιφανείας που έχουν δηλωθεί, τη χρήση τους, (επαγγελματική–οικιακή), καθώς και το καθεστώς ηλεκτροδότησης αυτών.
Για αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Αιγάλεω, στην προσπάθεια του για ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών και της αποκατάστασης των τυχόν αδικιών σε σχέση με τη συμμετοχή όλων στα βάρη που αφορούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων, του Δήμου (Δημαρχείο, Ιερά Οδός 365) έως τις 31/12/2016, για να δηλώσουν τις τυχόν διαφορές.
  • Σε επόμενο βήμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου από 01/01/2017 θα προβούν σε σχετικούς ελέγχους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσκομίζεται άμεσα στο Τμήμα Εσόδων, η βεβαίωση διακοπής από την ΔΕΗ μαζί με τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, προκειμένου να γίνει η απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη & Δημοτικό Φόρο, η οποία θα ισχύει από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών και εφόσον ο χώρος δεν χρησιμοποιείται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.
2. Σε περίπτωση που υφίστανται χώροι της οικοδομής αυθαίρετοι και μη, οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις, να προσκομίζονται τα αντίγραφα της τακτοποίησης. Οι τακτοποιημένοι χώροι απαλλάσσονται από τυχόν αναδρομικές οφειλές ως προς τα τέλη του Δήμου .


Πληροφορίες Τμήμα Εσόδων στα τηλ. 2132044869, 2132044942, 2132044868


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου