Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Πάνος Κουτσιανάς Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου: Φαίνεται πως τα έξοδα επικοινωνίας και προβολής είναι πιο σημαντικά από την ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνιακής γραμμής

 
Η συγκοινωνιακή μελέτη, την οποία την ψήφισε και η δική μας δημοτική κίνηση ΑΡΙΣΤΕΡΌ Σχήμα Ιλίου, αναδείκνυε την ύπαρξης δημοτικής συγκοινωνιακής γραμμής με 3 προτεινόμενες δημοτικές
γραμμές. Ο Δήμαρχος επικαλείται το κόστος και αρνείται την υλοποίηση της μελέτης στην ουσία.

Η προ-κοστολόγηση της μελέτης υποδεικνύει ως κόστος αγοράς, συντήρησης και μισθοδοσίας για 1 γραμμή, τα 137.000 € ετησίως. Την ίδια στιγμή στο προϋπολογισμό του Δήμου η Δημοτική Αρχή ενέκρινε τους κωδικούς «έξοδα επικοινωνίας και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» και «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών εορτών» τα ποσά των 72.262 € και 79.550 € αντίστοιχα! Αθροιστικά δηλ 151.812,00 €!!!
Φαίνεται πως τα έξοδα επικοινωνίας και προβολής είναι πιο σημαντικά από την ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνιακής γραμμής. Στην ουσία η Δημ Αρχή αποσκοπεί να χρησιμοποιήσει τη συγκοινωνιακή μελέτη αποκλειστικά και μόνο επικοινωνιακά. Δηλ ως μοχλό υποτιθέμενης πίεσης προς τον ΟΟΣΑ και την κεντρ εξουσία για πύκνωση των υπαρχουσών δρομολογίων , την ίδια στιγμή να επικαλεστεί το υψηλό κόστος για δημοτική συγκοινωνία ώστε να φέρει ως ώριμο φρούτο αυτό που εδώ και χρόνια προετοιμάζει: το υπόγειο parking στο κέντρο του Ιλίου. Χωρίς καν αυτό να προβλέπεται από την ίδια τη μελέτη!
Πάνος Κουτσιανάς
Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου
Δημοτική Κίνηση Αριστερό Σχήμα Ιλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου