Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Εργαστήριο "Επίλυση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας" στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας 
Το  εργαστήριο "Επίλυση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας" που θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2015 στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας συνδράμει αποφασιστικά στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών
στους χώρους εργασίας, προσφέροντας και αναλύοντας στρατηγικές για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε και να επιλύσουμε αποτελεσματικά μια σύγκρουση στο χώρο εργασίας οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις ακόλουθες στρατηγικές: 1) Κατανοούμε την κουλτούρα και τη δυναμική της σύγκρουσης, 2) Ακούμε με ενσυναίσθηση και ανταπόκριση, 3) Αναζητούμε κρυφά μηνύματα κάτω από την επιφάνεια, 4) Αναγνωρίζουμε και επαναπλαισιώνουμε τα συναισθήματα, 5) Διαχωρίζουμε το σημαντικό από αυτό που στέκεται εμπόδιο, 6) Νοητική προετοιμασία για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, 7) Ο προσδιορισμός του προβλήματος είναι το πρόβλημα, 8) Ηγούμαστε και συμβουλεύουμε με σκοπό τη μετάπλαση, 9) Εξερευνούμε τις αντιστάσεις και διαπραγματευόμαστε συνεργατικά, 10) Σχεδιάζουμε συστήματα πρόληψης και χρησιμοποιούμε τη διαμεσολάβηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου