Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω: Ψήφισμα για τα προβλήματα στη λειτουργία των ΟΤΑ και την ανεπαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών τουςΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω θεωρεί ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη λειτουργία των ΟΤΑ είναι η ανεπαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Αποτελεί πάγια θέση μας η
ανάγκη πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Σήμερα, οι Δήμοι της χώρας μας στερούμενοι άλλης λύσης για την κάλυψη ακόμη και των πιο στοιχειωδών αναγκών τους, υποχρεώνονται λόγω μνημονίων και των μέχρι πρότινος κυβερνητικών επιλογών να ακολουθήσουν και την πολιτική της πεντάμηνης κοινωφελούς εργασίας, χωρίς πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που αλλοιώνει και διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ο Δήμος μας δεσμεύεται για την απασχόληση των εργαζόμενων που προσελήφθηκαν μέσω αυτού του προγράμματος αυστηρά στο πλαίσιο της ειδικότητας με την οποία έγινε η πρόσληψη, και λαμβάνει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την εξασφάλιση της ατομικής τους προστασίας.
Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην ύπαρξη αυτού του θεσμού, διεκδικώντας πρωτίστως την κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ. Όσοι δε προσλαμβάνονται από το Δήμο ή άλλους φορείς με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου και παρέχουν υπηρεσίες στο Δήμο, θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και να απασχολούνται τουλάχιστον για 8 μήνες.


  • Το ψήφισμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου