Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Αναπτυξιακό σχέδιο για την Δυτική Αθήνα με φορέα συντονισμού και υλοποίησης τον ΑΣΔΑ

Όλοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις!!!
Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών της Δυτικής Αθήνας και στην τελική λήψη των αποφάσεων για ένα τόσο συνολικό και σημαντικό σχέδιο είναι απαραίτητη!
 • −Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και μέσα από αυτήν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • −Ενίσχυση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, κυρίως μέσω της δημιουργίας θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων αλλά και της στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • −Αναζωογόνηση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου των πόλεων.
 • − Δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών.
 • − Στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων (μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, μοναχικά άτομα, ΑμεΑ κ.ά.).
 • − Αστικές αναπλάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής στα κέντρα και στις γειτονιές των Δήμων.
 • − Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές υποδομές.
 • −Εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, της ποιότητας ζωής, της οικονομικής δραστηριότητας.
 • − Προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή μας για δραστηριότητες αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και διαβίωσης.
 • − Τα έργα και οι παρεμβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο σύνολο των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, σύμφωνα με τις προτάσεις του κάθε Δήμου και τις ανάγκες κάθε πόλης και ταυτόχρονα ενταγμένα μέσα στη συνολική στρατηγική.
Στις 7 Απριλίου 2017 δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) με σκοπό να ενημερωθούν οι δημότες Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου, για ένα σημαντικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή μας το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί με μια καινοτόμο μορφή Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέας Παχατουρίδης είπε για το θέμα που ενδιαφέρει όχι μόνο τους δήμους αλλά και τους δημότες αφού αφορά και την Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και μέσα από αυτήν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την Ενίσχυση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, κυρίως μέσω της δημιουργίας θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων αλλά και της στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

 •  Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Μιλάμε λοιπόν για την στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Δυτικής Αθήνας και για την πρόταση του ΑΣΔΑ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στην περιοχή.
Είναι γνωστά σε όλους σας πιστεύω τα συσσωρευμένα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας, το γεγονός δηλαδή ότι ούτε η τοπική οικονομική ανάπτυξη, ούτε οι κοινωφελείς υποδομές, ούτε το ποσοστό πρασίνου και ελεύθερων χώρων που αναλογούν σε κάθε κάτοικο βρίσκονται στο επίπεδο που θέλουμε. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει από την τοπική κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση σαν εκφραστή της, υπάρχει μια διαχρονική αδικία προς την περιοχή μας, προς το πάνω από μισό εκατομμύριο των κατοίκων της. Η κεντρική εξουσία ποτέ δεν λειτούργησε όπως έπρεπε για να καλύψει αυτά τα κενά, αυτή την υστέρηση σε σχέση με άλλες, περισσότερο προνομιούχες περιοχές της Αττικής.

 • Συστηματική και πολυεπίπεδη δουλειά από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο

Και βέβαια αυτά τα προβλήματα και κυρίως η οικονομική πλευρά τους χειροτέρεψαν αυτά τα χρόνια της κρίσης. Η τοπική ανεργία είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο του Λεκανοπέδίου της Αθήνας, η τοπική αγορά έχει πληγεί βαριά, χιλιάδες συμπολίτες μας καταφεύγουν στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων για υλική στήριξη.
Μέσα από μια πραγματικά συστηματική και πολυεπίπεδη δουλειά που έγινε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο σε συνεργασία με
Πανεπιστημιακούς φορείς, έχουν καταγραφεί αναλυτικά και τα προβλήματα και οι δυνατότητες που έχουμε. Δυνατότητες για να πάμε μπροστά, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Αθήνας, να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση, να κάνουμε καλύτερο το δίκτυο κοινωνικών υποδομών, να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Όλα αυτά μαζί συγκροτούν την στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας. Που περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δράσεων και παρεμβάσεων, όπως:


 • −Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και μέσα από αυτήν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • −Ενίσχυση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, κυρίως μέσω της δημιουργίας θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων αλλά και της στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • −Αναζωογόνηση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου των πόλεων.
 • − Δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών.
 • − Στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων (μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, μοναχικά άτομα, ΑμεΑ κ.ά.).
 • − Αστικές αναπλάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής στα κέντρα και στις γειτονιές των Δήμων.
 • − Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές υποδομές.
 • −Εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, της ποιότητας ζωής, της οικονομικής δραστηριότητας.
 • − Προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή μας για δραστηριότητες αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και διαβίωσης.
 • − Τα έργα και οι παρεμβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο σύνολο των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, σύμφωνα με τις προτάσεις του κάθε Δήμου και τις ανάγκες κάθε πόλης και ταυτόχρονα ενταγμένα μέσα στη συνολική στρατηγική.

− Για τη χρηματοδότηση συνολικά αυτής της αναπτυξιακής και κοινωνικής στρατηγικής οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας με φορέα συντονισμού και υλοποίησης τον ΑΣΔΑ υποβάλλουμε σε λίγες εβδομάδες πρόταση χρηματοδότησης μέσω του θεσμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Πρόκειται για χρήματα από το ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα από το ΠΕΠ Αττικής τα οποία προορίζονται ακριβώς για τέτοιες συνολικές στρατηγικές που σχεδιάζουν κια υλοποιούν οι Δήμοι.

Είναι η πρώτη φορά από την υλοποίηση των ΕΣΠΑ που προβλέπεται τέτοια ειδική χρηματοδότηση για αναπτυξιακές και κοινωνικές στρατηγικές φτιαγμένες από τους ίδιους τους Δήμους σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες τους. Στην υπόλοιπη Ευρώπη μεγάλο μέρος των ΕΣΠΑ λειτουργεί με αυτό τον τρόπο, με εμπιστοσύνη στην Αυτοδιοίκηση που καλύτερα από τον καθένα γνωρίζει τις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνομιλεί άμεσα με την κοινωνία. Στην Ελλάδα ήρθε τώρα αυτός ο θεσμός χρηματοδότησης και ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες όλων των Δήμων θα υποβάλλει μια από τις πιο συνολικές και πλήρεις προτάσεις, την οποία μπορείτε να μελετήσετε αναλυτικά όπως έχει ήδη δημοσιευτεί σε ειδικό σημείο του σάιτ του Συνδέσμου.

− Μέχρι την τελική υποβολή της πρότασης για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας, στο τέλος του μήνα, ο ΑΣΔΑ έχει ήδη ξεκινήσει έναν ανοιχτό διάλογο, μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με φορείς και πολίτες της περιοχής μας.
Διάλογο ουσιαστικό για την τελική μορφή της πρότασης που θα υποβάλλουμε. Όπως θα δείτε και στα υλικά της διαβούλευσης, συζητάμε και γενικά και ειδικά. Για τη μορφή της στρατηγικής, για τη δομή των έργων και παρεμβάσεων, για την επιλογή συγκεκριμένων έργων σε κάθε περιοχή. Φυσικά υπάρχουν κατευθύνσεις, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε ούτε πρόταση να υποβάλλουμε ούτε να οργανωθεί αποτελεσματικά η δημόσια διαβούλευση. Αλλά η γνώμη των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, των επιστημονικών ιδρυμάτων, των κοινωνικών θεσμών, η γνώμη ακόμη και κάθε πολίτη, θα καταγραφεί και θα ληφθεί υπόψη, θα επηρεάσει την οριστική μορφή της πρότασης μας.

− Για να διευκολυνθεί ο δημόσιος διάλογος και η έκφραση γνώμης των φορέων και πολιτών έχουμε καταρτίσει μια περίληψη της στρατηγικής και ένα ερωτηματολόγιο, τα οποία διακινούνται και ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. Ενώ τα πλήρη και πολυσέλιδα υλικά βρίσκονται όπως σας είπα αναρτημένα στο σάιτ του ΑΣΔΑ.

− Θέλουμε τη βοήθεια σας, την συμμετοχή σας ως φορείς της ενημέρωσης των πολιτών της Δυτικής Αθήνας. Πιστεύω ότι συμφωνείτε ότι η ενεργός συμμετοχή των συμπολιτών μας στον διάλογο και στην τελική λήψη των αποφάσεων για ένα τόσο συνολικό και σημαντικό σχέδιο είναι απαραίτητη. Και επίσης είναι έκφραση της ουσιαστικής δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών που τόσο είναι απαραίτητη σήμερα στην κοινωνία μας.

− Οι Δήμαρχοι και τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης στη Δυτική Αθήνα, είμαστε ενωμένοι στον στόχο της αναβάθμισης της περιοχής, της αναπτυξιακής ανάτασης της, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Θεωρώ ότι έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται με πληρότητα στις προσδοκίες και στα αιτήματα των συμπολιτών μας, σε συνδυασμό βέβαια με όλα τα άλλα έργα και παρεμβάσεις που υλοποιεί κάθε Δήμος ξεχωριστά.

− Τα προβλήματα της περιοχής και κυρίως οι μεγάλες ανάγκες για ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνικές λειτουργίες, δεν θα λυθούν με τρόπο μαγικό σε πολύ λίγο χρόνο. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά, κι άλλα αντίστοιχα σχέδια δράσης, η ευαισθησία και η δραστηριοποίηση της κεντρικής εξουσίας. Κάνουμε όμως ένα μεγάλο βήμα. Και θέλουμε να το κάνουμε όλοι μαζί, με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και έκφραση γνώμης των συμπολιτών μας."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου