Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΡΩ Ν ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩ Ν ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩ Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩ Ν 2016 - Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Δ Η Μ Ο Σ Α Γ Ι Α Σ Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα υλοποιήσει πρόγραμμα υποστήριξης απόρων και οικονομικά αδύναμων
οικογενειών με τρόφιμα. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές 5 έως 15 Δεκεμβρίου 2016 στο Κέντρο
Φιλίας και Αλληλεγγύης (Ηρακλείου 20, Πλατεία Μακρυγιάννη).
Η αίτηση γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με συνδυαστικά κριτήρια με προτεραιότητα σε ειδικές κατηγορίες ως αναφέρονται στον πίνακα.

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩ Ν ΚΡΙΤΗΡΙ ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Εντοπιότητα:
κατά προτεραιότητα δημότες – κάτοικοι Αγίας Βαρβάρας και ελλείψει κάτοικοι μη δημότες
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει τη
διεύθυνση κατοικίας στην Αγία Βαρβάρα εάν αυτή είναι
διαφορετική από του εκκαθαριστικού σημειώματος
2. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οικονομική αδυναμία:
οικονομικά αδύναμοι χωρίς εισόδημα
κατά προτεραιότητα ή με ελάχιστο
εισόδημα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• φωτοτυπία εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού
έτους 2016 για κάθε ενήλικα του νοικοκυριού
• Επίδειξη αποδεικτικού είσπραξης επιδόματος ή σύνταξης
• ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: φωτοτυπία
της κάρτας
• ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΒΑ: επίδειξη
κάρτας ΤΕΒΑ
3. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα
τέκνα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
4. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οικογένειες με ανήλικα τέκνα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
5. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ανεργία: άνεργοι που δεν
επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επίδειξη κάρτας ανεργίας
6. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Προβλήματα υγείας για τα οποία ο
ασθενής δεν επιδοτείται
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επίδειξη αποδεικτικού του προβλήματος υγείας (πρόσφατη
ιατρική γνωμάτευση, εξιτήριο νοσοκομείου κλπ)
7. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ειδικοί παράγοντες έντασης
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης
στην οικογένεια (έξωση, χρέη,
αστεγία, θάνατος κλπ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας ή προσκόμιση φωτοαντιγράφων
αντίστοιχων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό θανάτου,
δικαστικές αποφάσεις κ.α.)

Οι Μετανάστες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά
και επιπρόσθετα την άδεια παραμονής τους.
Πληροφορίες/αιτήσεις: Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης, Ηρακλείου 20, Πλατεία Μακρυγιάννη
τηλ: 210 5691161

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου