Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Χαϊδαρίου- Απαλλαγές και μειώσεις τροφείων.


Σας ενημερώνουμε ότι, οι αιτήσεις των παιδικών σταθμών θα ξεκινήσουν Δευτέρα 23/05/2016 και θα έχουν καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 24/06/2016, ωράριο: 9:00 – 18:00 στο Τμήμα
Παιδικών Σταθμών στο Δημαρχείο (ισόγειο).
Η Δημοτική Αρχή με βάση την πολιτική της τοποθέτηση για κατάργηση των τροφείων ώστε να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους Παιδικούς Σταθμούς όλα τα παιδιά, ως πρώτο μέτρο για το 2015 κατέθεσε πρόταση κατάργησης και μείωσης των τροφείων.
Σύμφωνα με την 16η / 2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με αριθμό απόφασης 242, Αρ. Πρωτ. 35424/31-10-
2014 και θέμα : <Λήψη απόφασης που αφορά στην αναπροσαρμογή των τροφείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου> αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση αναπροσαρμογής των τροφείων που θα ισχύει από 1/1/2015 και διαμορφώνεται ως εξής :
Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεïκές οικογένειες ΑΠΑΛΛΑΓΗ. ανεξαρτήτου εισοδήματος.
  • Για οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 € ΑΠΑΛΛΑΓΗ από καταβολή τροφείων.
  • Για οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 35.000,00€, για το 1ο παιδί μείωση 30% επί του προηγούμενου ποσού και 40% για το 2ο παιδί.
  • Για οικογενειακό εισόδημα από 35.001,00 έως 45.000,00€, για το 1ο παιδί μείωση 20% επί του προηγούμενου ποσού και 30% για το 2ο παιδί.
  • Για οικογενειακό εισόδημα από 45.001,00€ και άνω για το 1ο παιδί μείωση 10% επί των προηγούμενων ποσών και 20% για το 2ο παιδί .
Αναλυτικά στην αίτηση που επισυνάπτεται
Αίτηση http://www.haidari.gr/LinkClick.aspx?
fileticket=xBIUz6cPk9w%3d&tabid=36&language=en-US
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου