Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Ίλιον: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός και η αποψίλωση οικοπέδωνΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

Για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς

Είναι γνωστό ότι αυτή την εποχή που η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, προκύπτει η ανάγκη της
αποψίλωσης και του καθαρισμού των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, για τους προφανείς λόγους της καλής εικόνας της πόλης, καθώς και της προφύλαξης των κατοίκων και των περιουσιών τους, από τους κινδύνους της πρόκλησης πυρκαγιών.

Ανανοίνωση Δήμου Ιλίου  

  • Υποχρέωση ιδιοκτητών οικοπέδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου


Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄ και τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94.
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τους ως άνω νόμους, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου στο τηλέφωνο 210 2691901.

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου