Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Βαρβάρας συνεδριάζει

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δ ημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 21η ΟΚΤ ΩΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ ημοτικού Καταστήματος (Αριστομένους 8, 2ος όροφος), για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα με αντικείμενο την υλοποίηση σχεδίου δράσης για τις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας. (UNESCO)
2. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του Δ ήμου για το έτος 2015.
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 171/2014 απόφασης Δ ημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό υπεύθυνων λογαριασμών για τη διενέργεια πληρωμών έργων προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π Ε) του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
5. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων των εθνικών επετείων 2016 (25η Μαρτίου – 28η Οκτωβρίου) και την κάλυψη εξόδων προμήθειας ειδών των εκδηλώσεων.
6. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων της Καθαρής Δευτέρας 2016 και την κάλυψη εξόδων προμήθειας ειδών των εκδηλώσεων.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χορήγησης τροφίμων σε άπορους δημότες κατά τις εορτές. (Χριστούγεννα 2015 –Πάσχα 2016)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χορήγησης τροφίμων για τη λειτουργία του προγράμματος σίτισης έτους 2016. (πρώην δομών ΚΕΦΑ)
9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών έτους 2015.
10. Αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών για το έτος 2016. (τέλη καθαριότητας και φωτισμού).
11. Αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, πανηγυριών κ.λ.π. για το έτος 2016.
12. Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση απροθυμίας τραπεζικών ιδρυμάτων να αναχρηματοδοτήσουν τα υφιστάμενα δάνεια.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 102/2015)
14. Αναμόρφωση πίνακα: στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ Η.Κ.Ε.Α.Β.) για το 2015, στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠ Δ) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7261/22.3.13ΚΥΑ (αποφ. ΔΗΚΕΑΒ 59/2015)
15. Καθορισμός συνδρομών – διδάκτρων πολιτιστικών –αθλητικών τμημάτων εκπαιδευτικής περιόδου 2015-2016 (αποφ. ΗΚΕΑΒ 63/2015)
16. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Πρωτ. 11830/2015 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών καθαρό ποσό 47.361.79 – Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015). (αποφ. ΕΠ 4/2015)
17. Ψήφιση & διάθεση πίστωσης – ψήφιση & διάθεση πίστωσης πολυετών δαπανών.
18. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ ήμου οικονομικού έτους 2015.

Αγία Βαρβάρα 16-10-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
proodeutiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου